Skip to main content

ANBI ZeewoldeLIVE

Naam van de instelling

Stichting ZeewoldeLIVE

RSIN/fiscaal nummer

8591.54.117

Doelstelling

ZeewoldeLIVE verbreedt het culturele aanbod van professionele podiumkunsten (theater) aan de inwoners van en bezoekers aan Zeewolde.

Bestuurders

Voorzitter - Jakob de Vries
Secretaris - Rob van der Laan
Penningmeester - Cees de Vries

Contactgegevens

Eekhoornbos 10
3892 WS Zeewolde
www.zeewoldelive.nl
info@zeewoldelive.nl

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beleidsplan
Beleidsplan
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag
Balans
Balans
Resultatenrekening
Resultatenrekening

Waar vind je ons?